白云tv 白云av无码

白云tv 白云av无码

 呼吸短气者,加柴胡、桔梗各二钱。脉之洪象已无,而大硬如故。

此际已疏方取药,方系熟地四两、生山药一两、野台参五钱。遇有不出汗者,恐麻黄少用不致汗,服药后可服西药阿斯匹林瓦许以助其汗。

栝蒌∶味甘,性凉。 <篇名>21.阳明病茵陈蒿汤证阳明原属燥金,其为病也多燥热,白虎、承气诸方,皆所以解阳明之燥热也。

若其阳明之热已尽入府,服白虎汤后,大抵出汗者少,不出汗者多,其出汗者热可由汗而解,其不出汗者其热亦可内消。一剂左边疼顿减,而右边之疼如故。

一九三三年腊月,在津又治阎××少阴寒证,服茴香、干姜等药久不愈,乃询方于余,俾单服生硫黄如枣大,食前服,每日三次,至五六日忽下利日二三次,骇而问余。萆为治失溺要药不可用之治淋。

盖石膏煎汤,其凉散之力皆息息由毛孔透达于外,若与人参并用,则其凉散之力,与人参补益之力互相化合,能旋转于脏腑之间,以搜剔深入之外邪使之净尽无遗,此所以白虎加人参汤,清热之力远胜于白虎汤也。奉天刘××,年四十余,得结证,饮食行至下脘复转而吐出,无论服何药亦如兹,且其处时时切疼,上下不通者已旬日矣。

Leave a Reply