psd435番号

psd435番号

一法以生姜杵碎,和黄泥包虎掌煨熟,去泥焙用。后为所生,所生者,血后病也。

然说文所谓沛国谓稻曰糯,至郭氏解雅,稻,乃云今沛国称,不知说文亦岂谓此讹为糯也,将与郭自异义也。【核】曰∶出南海,及高丽、新罗。

 圣十二、防滥茶性俭,不宜广,则其味黯淡,且如一满碗,啜半而味寡,况其广乎? 春时宿根再发,布地生苗,如蒿作丛,茎直上,高四五尺。

 食石钟乳者,朱冠雪体,即肉芝类,故功用与钟乳六芝等。时珍云∶人乳无定性,其人和平,食饮有节,其乳必纯,其人躁暴,食饮不节,其乳必热。

苗似,槐砧上锉细用,生甘草汤,及荠自然汁,搅浸三日,水如黑汁,乃漉出,用东流水淘六七次,水清为度。若主阴痿不起,正阴始生于午,自强而不息,应阴以阳【主治】主伤中,阴痿不起,令强热大,生子,女子带下十二疾。

去甘草,细锉,再以甘草汁拌蒸,晒干取用。吴越川湖以之代茗,唯吴地者茎小叶细,臭胜诸方,宛如龙脑,即称龙脑薄荷;江右者茎肥;蜀汉者更肥,入药俱不及吴地者良。

Leave a Reply