No.224陈宇曦《情人LOVER》写真套图[32P]_陈宇曦_爱尤物

No.224陈宇曦《情人LOVER》写真套图[32P]_陈宇曦_爱尤物

若因其脉滑,而以为有痰,则白虎汤岂为治痰之剂乎。医者自出私智治之,皆不能效,惟治以小青龙汤,或治以小青龙加石膏汤,则可随手奏效。

然此中须有斟酌,以上所列方中诸药,芒硝断不可用。《内经》谓其能安中者,因其味至甘能守中也。

手足之经既有十二,而《伤寒论》但分为六经者何也? 而愚对于此等证,原有变通之下法,即白虎加人参汤,将石膏不煎入汤中,而以所煎之汤将石膏送服者是也。

又谓其能通九窍者,因其津液滑润且微有辛味,故兼有通利之能也。审证辨脉,知系瘀血为恙也。

以上所谓寒温诸证,其精神昏愦谵语之原因及治法大略已备。 咸入血分,故又善消瘀血,治妊妇胎殇未下。

遂用醋调大黄细末屡敷其上,初似觉轻。此所谓伤寒、风温始终皆宜汗解也。

Leave a Reply