No.5325女神王馨瑶yanni私房超薄无内黑丝系列秀完美身材撩人诱惑写真[78P]_王馨瑶_秀人网

No.5325女神王馨瑶yanni私房超薄无内黑丝系列秀完美身材撩人诱惑写真[78P]_王馨瑶_秀人网

许慎注《说文解字》云∶,大羊而细角。今人寸截,含以解咽喉肿痛,极妙。

黄牛胆以丸药,今方腊日取其汁,和天南星末,却内皮中,置当风处,逾月,取以合凉风丸,殊有奇效。 梓实桐皮曰椅,大同而小别也。

或曰兕是犀之雌者,未知的否?又以细如人指,长四、五寸,蹙文细者,为堪用。

 箧中方主腰痛补肾汤,杜仲一大斤,五味子半大升,二物细切,分十四剂,每夜取一剂,以水一大升,浸至五更,煎三分减一,滤取汁;以羊肾三、四枚,切,下之,再煮三、五沸,如作羹法,空腹顿服。 见之,即于四面丈余地内,以铁头锥刺地;如有茯苓,则锥固不可拔,于是掘土取之。

《诗·小雅》云∶南山有枸。郭璞注云∶似羊而大,角圆,好在山崖间。

苏恭云∶《药对》及古方无蒴,惟言陆英,明非别物。此胶功用,皆谓今之阿胶也。

Leave a Reply