URE-037 - 西野翔2017年番号 中華なると原作 義父

URE-037 - 西野翔2017年番号 中華なると原作 義父

此方方书未载,若贫人,僻地仓卒无药者,用之甚便,故特着之。入汤剂,磨汁用;入丸散,纸裹置怀中,待燥碾之。

本经既言泽兰,则非山兰明矣。乌头功同附子而稍缓。

以香附为君,随证而加升降消补之药。内容:泻肺,行水,十剂作燥,以其行水也甘辛而寒。

蔓生,实如铃,去筋膜,取子用。 弘曰∶治此有方否?

寒宜温,热宜清,虚宜补,实宜下,食宜消导,瘀血宜行散,痰湿宜化痰利湿。然寒湿久留,亦变为热。

古方多用栀子为君,热药为之响导,则邪易伏。以五月五日,六月六日,立冬日,采者佳。

Leave a Reply